Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu općine Novi Golubovec

Broj dokumenata (3)

Pregled

Registar Ugovora o javnoj nabavi za 2019. godinu

Broj dokumenata (1)

Pregled

Registar Ugovora o bagatelnoj nabavi za 2019. godinu

Broj dokumenata (1)

Pregled

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Broj dokumenata (2)

Pregled

Proračun općine Novi Golubovec za 2020. godinu

Broj dokumenata (2)

Pregled