Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Novi Golubovec

Broj dokumenata (2)

Pregled

O D L U K A o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2021./2022.

Broj dokumenata (4)

Pregled

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Broj dokumenata (10)

Pregled

Polugodišnji obračun Proračuna općine Novi Golubovec za 2021. godinu od 01.01.2021 do 30.06.2021.

Broj dokumenata (2)

Pregled

Polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu od 1-6

Broj dokumenata (2)

Pregled