Link za preuzimanje: 

 

polugodinji obraun prorauna 2020