Poštovani, 

Općina Novi Golubovec poduzela je sve obvezene mjere za postupak proglašenja elementarne nepogode na području Općine Novi Golubovec 

Nakon što Župan proglasi elementarnu nepogodu pozivaju se građani da prijave štetu na kulturama.

Građani koji žele prijaviti nastalu štetu sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, posjedovni list, površina u čhv.  , procijeniti postotak štete,  opis oštećene imovine  te koja je kultura oštećena.

Prijave nastale štete podnositi će se na obrascu EN-P 

Mole se građani da  se iskaže stvarno nastala šteta jer će se svaka prijava pomnom provjeriti od  strane komisije za procjenu štete kao i  od Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

 

S poštovanjem.