1. Odluka o I. izmjeni proračuna Općine Novi Golubovec za razdoblje od  01.01.2019 do 31.12.2019
  2. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2019. do 2021. - I. izmjena.
  3. Plan nabave dugotrajne imovine za razdoblje od 2019. do 2021. – I. izmjena.
  4. I. izmjena Prorčuna općine Novi Golubovec za 2019. godinu