1. Odluka o I. Izmjeni  Proračuna Općine Novi Golubovec za 2020. godinu
  2. I. Izmjena  Plana razvojnih programa za razdoblje 2020-2022 godine
  3. I. Izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Novi Golubovec u 2020. godini
  4. I. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini 
  5. I. Izmjena plana nabave dugotrajne imovine za razdoblje od 2020 do 2022 godine 
  6. I. izmjena programa financiranja potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu  

 

 

http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2020_53 

http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2021_4