Izmjena proračuna općine Novi Golubovec donesena na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Novi Golubovec održane 17.12.2018. godine 

  1. Donošenje Odluke o II. izmjeni proračuna Općine Novi Golubovec  za razdoblje od  01.01.2018 do 31.12.2018
  1. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018. do 2020. - II. izmjena.
  2. Plan nabave dugotrajne imovine za razdoblje od 2018. do 2020. – II. izmjena.
  3. Program građenja objekata uređaja i komunalne infrastrukture u Općini Novi Golubovec u 2018. godini - I. izmjena.
  4. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini – I. izmjena.
  5. Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2018. godinu – I. izmjena.
  6. Program javnih potreba u športu za 2018. Godinu - I. izmjena.