Poštovani,

Obavještavaju se zainteresirani da svoje ponude mogu dostaviti u roku od 20 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u Općinu Novi Golubovec na adresu:

Općina Novi Golubovec , Novi Golubovec 35 49255 Novi Golubovec , s naznakom: “Ponuda na javni natječaj za prodaju nekretnina – NE OTVARAJ”.

Kranji rok za dostavu ponuda je 26.10.2021. godine, bez obzira na način dostave, a sve prema javnom natječaju

S poštovanjem