Općina Novi Golubovec pokrenula je postupak prodaje stana u vlasništvu općine Novi Golubovec na adresi Gora Veternička 3b stan ima 30.05 m² i početna cijena je 57.000,00 kuna

Uvjeti natječaja su navedeni u popratnoj dokumentaciji a svoje ponude zainteresirani mogu poslati  u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu

OPĆINA NOVI GOLUBOVEC Novi Golubovec 35

49255 Novi Golubovec,

s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU STANA“.