Općina Novi Golubovec raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

RASPISUJE SE:

I.

 

  1. stipendija za učenike srednjih škola
  2. stipendija za studente

II.

 

  1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola i studenti, čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Novi Golubovec i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane Republike Hrvatske ili Krapinsko-zagorske županije a  ispunjavaju sljedeće uvjete:
    1. učenici:

- da su redoviti učenici srednje škole te da im je prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno 8. razreda osnovne škole najmanje

sljedeći:

a) za učenika koji školuju zanimanja          3, 00

b) za ostale učenike                                  4, 00

  1. studenti:

- da su redoviti studenti

- prosjek ocjena                                       3, 50

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 20 dana od dana objave natječaja,odnosno do 26.10.2020.godine, a u postupku rješavanja, uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

 Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novi Golubovec, Novi Golubovec 35. 49255 Novi Golubovec  osobno,poštom ili putem e-maila: opcina-novi-golubovec@kr.t-com.hr