Na krajnjem sjeveru Krapinsko-zagorske županije uz samu granicu s Varaždinskom županijom, okružena pitomim bregima i susjednim općinama: Radoboj, Mihovljan,Lobor i Jesenje, smjestila se novoosnovana (1997.god.) Općina Novi Golubovec.

Premda nevelika Općina Novi Golubovec sa svojih 1.073 stanovnika (popis 2001.g.) koji žive u 5 naselja zauzima prostor od 13,9 km kvadratna. 
Gustoća naseljenosti je cca 80 st/km2. 

Prema popisu 2001. u općini je 337 kućanstava i to 242 obiteljskih i 95 neobiteljskih kućanstava. Ukupan broj zaposlenih: 456 djelatnika. 

Naselja su :

Velika Veternička
Gora Veternička
Veternica
Očura
Novi Golubovec.

Čitavo područje općine Novi Golubovec zadovoljavajuće je povezano s javnom nepokretnom i pokretnom telekomunikacijskom mrežom.
Naselje, Novi Golubovec, dio Gore Veterničke i Očura ima kvalitetno izgrađenu električnu niskonaponsku kabliranu mrežu sa betonskim stupovima i javnom rasvjetom, u izgradnji je Veternica , Gora Veternička i Velika Veternička. 
Distributivnom mrežom odnosno plinofikacijom omogućena je distribucija plina građanima.
Vodoopskrba u naseljima je iz lokalnih vodovoda, u izgradnji je lokalni razvod za područje visoke zone Veternice i Gore Veterničke.

Na području općine Novi Golubovec postoje značajnije gospodarske djelatnosti koje su bazirane na mineralnim sirovinama ( građevinska, obrtnička, obrada metala), te tranzitne, trgovačka i ugostiteljska djelatnost kao potencijal za procjenu smjernica budućeg razvoja.

Samo općinsko središte ima razvijene gotovo sve upravne i uslužne funkcije, te postoji Općina, osnovna škola, dom zdravlja, pošta i željeznička postaja, te trgovine, ugostiteljski sadržaji i obrtničke radionice.

Poljoprivredna proizvodnja , stočarstvo, pčelarstvo može biti logistika turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti .

Općina Novi Golubovec ima sklad sa prirodnim okolišem i eko-potencijale neophodne za turizam budućnosti sa karakterističnom slikom zagorskog krajolika gdje se može razviti seoski i izletnički turizam.
Velika vrijednost područja Općine je krajolik, dramatičan spoj masiva, visokih padina Ivančice i njezina brežuljkasta podgorja.
Na području Ivančice zaštičene su biljne vrste lovorasti likovac, alpski jaglac, kranjski ljiljan, obična kockavica i ozimica, a na području Strahinjčice zaštićena je biljna vrsta jaglac.

Općina Novi Golubovec ima velike potencijale što daje vrlo optimističnu sliku razvoja općine. 

Tekst sastavila:
Ljiljana Delija