Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da je Hrvatski Sabor donio Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16), ovim Zakonom propisano je da se od 01.01.2018.g. uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Temeljem članka 40. Zakona o lokalnim porezima, Općina Novi Golubovec  je u obavezi tijekom 2017. g. ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima (u daljnjem tekstu: vlasnicima) plaćanja poreza na nekretnine, temeljem koje će se vlasnicima, u 2018.g. izdavati Rješenja o porezu na nekretnine. Kako bi se izvršila zakonska obaveza, Općina Novi Golubovec  dostavlja vlasnicima obrazac u kojem traži zakonom propisane podatke za svaku nekretninu (kuća, klijet, garaža, gospodarske zgrade, bazen, sjenice, nadstrešnice...).

Temeljem članka 59. Zakona vlasnici su dužni dostaviti popunjen i potpisan obrazac, najkasnije do 31.10.2017. na adresu Općine Novi Golubovec , Novi Golubovec 35, 49255 Novi Golubovec , fax.: 049 412 648  ili skenirano na e-mail: opcina-novi-golubovec@kr.t-com.hr

Ako vlasnik ne dostavi tražene podatke, Općina Novi Golubovec  će na osnovi podataka kojima raspolaže utvrditi poreznu obavezu s najvišim koeficijentima propisanim Zakonom za stanje i dob građevine.

Općina Novi Golubovec  zadržava pravo na provjeru podataka te ako se naknadno utvrde netočnosti, porez će se obračunati retroaktivno od dana njegovog uvođenja.

 

Prilikom popunjavanja obrasca molimo da ne popunjavate sivo osjenčana polja.

Za sva eventualna pitanja vezano za popunjavanje obrasca možete se obratiti u Općinu Novi Golubovec  osobno ili na tel. 049 412 648,

Obrazac će se nalaziti u privitku, a Općina Novi Golubovec će dostaviti svkom domaćinstvu jedan primjerak.

S poštovanjem