OSTVARENJE ZACRTANIH PLANOVA

Plinska mreža

U suradnji sa Županijom te izvođačem radova «Krakomom» iz Krapine i «Komunalcem» iz Konjščine na našem području izgrađena je plinska mreža koja pokriva gotovo 80 % područja općine , što omogućuje velikoj većini
naših građana da koriste energent koji je povlastica i u mnogo većim općinama i gradovima .


Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

U proteklom razdoblju asfaltirano je 15 km nerazvrstanih cesta čime smo gotovo riješili problem tekućeg održavanja seoskih puteva jer su nam gotovo svi putevi prema selima i zaseocima asfaltirani.
Napominjemo da smo jedna od rijetkih ,ako ne i jedina općina koja je minimalno opteretila svoje građane za izgradnju podloge sa svega 500 kn po domaćinstvu bez obzira na duljinu puteva.

Rekonstrukcija niskonaponske mreže i instaliranje javne rasvjete

U suradnji sa «Elektrom»Varaždin uspjeli smo realizirati rekonstrukciju niskonaponske mreže, kao i instalirati svjetiljke javne rasvjete na novopostavljene betonske stupovena području naselja Novi Golubovec ,
Očura i dio Velike Veterničke.
Dio radova je u tijeku na području Veternice i Gore Veterničke , a za područje Velike Veterničke rekonstukcija niskonaponske mreže planira se u što kraćem roku.
Nadalje u samom mjestu Novi Golubovec ,kao i dijelu Gore Veterničke izvršena je rekonstrukcija električne mreže sa zamjenom postojećih drvenih stupova sa betonskim, te instaliranjem novih svjetiljki javne rasvjete. 

Također u toku je i rekonstrukcija električne mreže, te javne rasvjete u dijelu Velike Veterničke ,a isto tako budući da je sva potrebna dokumentacija ishođena očekujemo skori početak radova i na rekonstrukciji na Veternici i u Gori Veterničkoj ovisno o mogućnosti izvođača radova «Elektre» Varaždin.

Vodovod «Golubovec-Mihovljan»

Općina Novi Golubovec u suradnji sa Općinom Mihovljan i Županijom KZŽ sudjelovala je u u rješavanju svih imovinsko-pravnih odnosa kao i ishođenju potrebne dokumentacije za izgradnju magistralnog voda, rezervoara Gora Veternička, te rezervoara Mlačine kao i pumpne stanice Plukavci koja je konačno pred završetkom.
Sekundarna mreža vodoopskrbnog sustava «Golubovec-Mihovljan je završena , a obaveza prema «Zagorskom vodovodu» je podmiren Vrijednost investicije cca 1.712.000,00 kn

Sufinanciranje izgradnje mrtvačnice i vodovoda za građane Velike Veterničke

Budući da su građani Velike Veterničke korisnici groblja kod Svetog Petra kojim upravlja Općina Lobor koja je prišla izgradnji mrtvačnice u kojoj je i Općina Novi Golubovec sudjelovala sa 40 % sukladno broju korisnika sa područja Općine Novi Golubovec odnosno naselja Velike Veterničke.
Isto tako Općina Novi Golubovec sa 23.000 kn sudjelovala je i u rekonstrukciji vodovoda «Petrova Gora» koji je pod nadzorom Općine Mače , a koristi ga i jedan dio naših građana sa područja Velike Veterničke

Pomoć školi 

Što se tiče škole tu smo željeli pomoći maksimalno , naravno u skladu sa mogućnostima , samo da našim učenicima stvorimo što bolje uvjete za normalan rad.

- Posredstvom Općine nabavljena je informatička oprema – računala, - Instalirana je rasvjeta na školsko asfaltno igralište
- Kupljen je namještaj za školsku učionicu 
- Kupljene su table i koševi za košarkaško igralište
- Financira se obuka učenika neplivača
- Financirali smo «Malu školu»
- Plaćali smo prehranu u školskoj kuhinji siromašnim učenicima
- Te smo za školske potrebe kupili fotokopirni aparat, muzičku liniju itd.

Stipendiranje učenika i studenata – socijalna skrb

Jedna smo od rijetkih općina koja stipendira gotovo sve učenike i
studente sa našeg područja koji su podnijeli za to zahtjev . Tako samo
školske godine 2004/2005 godine stipendirali 15 učenika i 4 studenta.

Socijalna skrb

Isto tako odobravamo jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima kojim je pomoć potrebna.

Otvaranje ljekarne u Novom Golubovcu

Nakon više godišnje mogućnosti opskrbe lijekovima u ljekarni u Novom Golubovcu u kolovozu 2000. godine ljekarna je zatvorena . Obrazloženje za zatvaranje ljekarne koja je djelovala u sastavu Gradskih ljekarni
Zagreb bilo je da je ista dislocirana i da je jedina van područja grada Zagreba u sastavu Gradskih ljekarni Zagreb. 
Budući da novo otvaranje bilo onemogućeno postojećom kvadraturom poslovnog prostora prema propisima Ministarstva zdravstva , prišlo se dogradnji postojećeg prostora ljekarne.
Nakon puno truda pronašli smo zainteresiranog partnera za otvaranje ljekarne u Novom Golubovcu i to «Ljekarne Švaljek» iz Marije Bistrice ,tako da naši građani opet imaju mogućnost nabavke lijekova u svojem mjestu.


Dobivanje statusa Brdsko- planinskog područja

Našim naročitim zalaganjem dobiven je status brdsko-planinskog područja.
Ovim statusom građani Općine Novi Golubovec kao i firme koje djeluju na našem području dobili su mogućnost ostvarivanja značajnih benificija : kao što su povrat poreza, povoljnija prodaja poljoprivrednih proizvoda , te firmama i obrtrnicima olakšice kod plaćanja poreza. 

Ostale aktivnosti

Sve vrijeme održavane su nerazvrstane ceste te lokalni putevi koji još nisu asfaltirani. U suradnji sa «Hrvatskim vodama» uređen je most kod sela Malogorski čime je sprijećeno plavljenje navedenog sela.
U velikoj mjeri financirali smo aktivnosti udruga koje djeluju na području Općine Novi Golubovec a to su KUD «Golubovec» , NK «Schiedel» te DVD Golubovec.
Općina sufinancira svako novorođeno dijete sa 2.500,00 kn d a bi se zaustavio pad nataliteta odnosno da bi se poboljšala demografska slika.

PLAN ZA IDUĆE RAZDOBLJE 

Gospodarstvo

Posebnu pažnju u idućem razdoblju posvetit će se razvoju gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva te stvaranju uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.
U suradnji sa Ministarstvom gospodarstva radimo projekat ukupnog razvoja (PUR) sa općinama Lobor, Mače i Mihovljan u kojem se glavni akcenat stavlja na gospodarstvo, te otvaranje novih radnih mjesta.
S obzirom da ima nekoliko zainteresiranih poduzetnika ,tako i većih firmi , očekujemo da završi likvidacijski postupak firme «Tišljar» kako bi svojim posredovanjem omogućili poduzetniku ili firmi sa najboljim programom da pokrene proizvodnju u postojećem prostoru ,te time omogući otvaranje novih radnih mjesta na naše nezaposlene građane.
S programom ukupnog razvoja (PUR) založit ćemo se za novčana sredstva predpristupnih fondova EU.

Prioriteti razvoja prema programu ukupnog razvoja su:

Poduzetnička zona
Industrijska proizvodnja
Turizam (lovni, izletnički. i seoski)
Poljoprivreda (poljoprivredna proizvodnja, vinogradarstvo,voćarstvo,stočarstvo,pčelarstvo,uzgoj zagorskog purana, eko-farme)

Sportska dvorana 

U sklopu osnovne škole u Novom Golubovcu izgradit će se višenamjenska sportska dvorana koju će koristiti učenici ,ali isto tako moći će je koristiti i svi naši građani.
Za izgradnju sportske dvorane u izradi je projektna dokumentacija, te dobivanje građevinske dozvole.
Sredstva za izgradnju sportske dvorane najvećim dijelom bit će osigurana iz državnog proračuna. Vrijednost investicije je cca 8.000.000 kn.

Završetak vodovoda «Golubovec-Mihovljan»

Sekundarna mreža vodoopskrbnog sustava «Golubovec-Mihovljan» je izgrađena za područje visoke zone, taj vodovod koji će osigurati pitku vodu , prvenstveno za osnovnu školu , Veternicu , Goru Veterničku,odnosno za sljedeća sela koja nemaju osiguranu kvalitetnu pitku vodu i to : Bajsići, Kolednjaki, Brozdi, Culjaki,Riseki, Deliji, Grzelji, Oršolići, Tuški , Gorski, Grozdeki, Kresonji, Habulini, Kranjčeci, Zebci, Vugreki, Bujanići, kod škole, stambena zgrada Gora 3 b, i ostala domaćinstva uz stambenu zgradu.
Od Županije Krapinsko-zagorske ovisi kada će magistralni vodovod biti spojen sa izgrađenom sekunarnom vodovodnom mrežom vodoospskrbnog sustava «Golubovec-Mihovljan». Vrijednost investicije cca 1.712.000 kn.

Izgradnja nove Crkve «Svete Barbare» 

Budući da postojeća Crkva «Svete Barbare» ne zadovoljava potrebe naših vjernika, u lošem je stanju, a nalazi se na privatnom posjedu, na inicijativu velike većine vjernika za izgradnju nove Crkve.
Građevinsko zemljište na kojoj će se crkva graditi bit će darovano besplatno.
Projektna dokumentacija je u izradi, a početak radova očekujemo u 2006. godini.
Izgradnja crkve financirat će se iz općinskog proračuna, te donacijama firmi sa našeg područja.
Vrijednost investicije je cca 700.000 kn.

Oborinska kanalizacija i nogostup uz državnu cestu D-29 i D-35

Vjerujemo da su naši građani upoznati sa gustim prometom kamiona koji se odvija na našim cestama , to nas je navelo na izgradnju nogostupa, te istovremeno i oborinske kanalizacije.
Izgradnjom navedenog stvorit ćemo kakvu takvu sigurnost svim građanima koji koriste navedene ceste ,a pogotovo učenicima koji njima svakodnevno putuju do škole.
Radovi na izgradnji nogostupa uz D-29 od Kapelice «Sveta Barbara» Osnovne škole su pred završetkom .
Planira se kupnja betonskih cijevi i rubnjaka za drugi dio projekta uz D-35 od Raskršća odnosno pružnog prijelaza do kuće Novak-Filip Dragutina, te nastavak izvođenja radova na toj dionici. Vrijednost investicije cca 4.000.000 kn.

Društveni dom u Velikoj Veterničkoj

Nastavit će se aktivnosti na izgradnji društvenih prostorija za građane Velike Veterničke , da za određene aktivnosti više neće morati koristiti privatne kuće već će to moći ostvariti u zajedničkim prostorijama. 
Zemljište za izgradnju je otkupljeno, te napravljeni temelji.
Sredstva za projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu, te početak radova su osigurana u općinskom proračunu.
Društvene prostorije bit će financirane iz općinskog proračuna.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Na području Općine Novi Golubovec u narednom razdoblju bit će asfaltirani svi preostali lokalni putevi , te nerazvrstane ceste i to :

Frigula- Bobek Josip
Ranjeni Isus- stara cesta- Golubovec
Bujanić Antun-Cicnjaki – Gregurovec
Malogorski- Bistrović Izidor
Pilana Kranjčec- Bukovje
stambena zgrada Gora 3 b

uz minimalno zaduženje građana u iznosu od 500 kn po domaćinstvu na dva obroka.
Po završetku asfaltiranja preostalih puteva i cesta bit ćemo jedna od rijetkih , ako ne i jedina općina koja će imati asfaltirane sve puteve prema svojim selima i zaseocima.
Asfaltiranje će se financirati iz općinskog i državnog proračuna kao i do sada.
Vrijednost investicije cca .3.500.000 kn.

Rekonstukcija niskonaponske mreže te instaliranje javne rasvjete

Projekte koji su u toku gdje postoji sva projektna dokumentacija dio Velike Veterničke,Veternica , te dio Gore Veterničke, bit će završeni u najkraćem roku ( ovisno o izvođaću radova «Elektri» Varaždin ) , budući da su financijska sredstva za te radove osigurana.
Prema projektnoj dokumentaciji i potpisanom ugovoru između Općine Novi Golubovec i «Elektre» Varaždin u toku je rekonstrukcija niskonaponske mreže područja Veternice i Gore Veterničke , a obuhvaća sljedeća sela :
Donji Riseki, Bajsići,Kolednjeki, Brozdi, Culjaki, Riseki, Deliji, Oršolići, Grzelji, Tuški, Gorski, Grozdeki, Kresonji, Habulini, Kranjčeci, Zebci, Vugreki, Bujanići, a pred završetkom je rekonstrukcija u Velikoj Veterničkoj II koja obuhvaća sela : Kos-Grabari, Sokolići, Šrajbeki i Kosi.
Isto tako planira se zamjena drvenih stupova za betonske , te zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete u Velikoj Veterničkoj I, projektna dokumentacija u toku. Vrijednost investicije cca 2.500.000 kn.


Planirane ostale aktivnosti

U toku je uređenje Doma Kulture u Novom Golubovcu, a završetak radova očekuje se 2006.godine.
U suradnji sa firmom «Schiedel» postignut je dogovor o izgradnji diječjeg igrališta u centru mjesta. 
Isto tako u narednom razdoblju izvršavat ćemo sve redovne obaveze kao što su stipendiranje učenika i studenata , financiranje «Male škole» , pomagati siromašnim učenicima i građanima , te i dalje surađivati sa osnovnom školom na poboljšanju uvjeta školovanja naših učenika.

Općina Novi Golubove ulaže sve napore da bi se zaustavilo raseljavanje stanovništva u gradove poboljšanjem uvjeta života izgradnjom komunalne infrastrukture, te da bi se zaustavila loša demografska slika područja
općine, kao i poboljšanje u razvoju gospodarstva.

Otvaranje novih radnih mjesta je općinski prioritet br.. 1 , čime bi se povećao životni standard naših građana.

Osobni interes i angažiranje svih građana mogu mnogo pridonijeti zajedničkom uspjehu.
 

Tekst sastavila:
Ljiljana Delija