Proračun općine Novi Golubovec za 2019. godinu donsen na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Novi Golubovec donsen 17.12.2018. godine.  

  1. Donošenje Plana proračuna Općine Novi Golubovec za 2019. godinu.
  2. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Novi Golubovec za 2019. godinu.
  3. Donošenje Odluke o Planu nabave dugotrajne imovine za 2019 do 2021. godine.
  4. Donošenje Odluke o Planu razvojnih programa za 2019.-2021. godinu.   
  5. Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini   Novi Golubovec u 2019. godini.
  6. Donošenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2019. godini na  području općine Novi Golubovec.
  7. Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu.
  8. Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini.
  9. Program javnih potreba u športu u 2019. godini