1. Plan proračuna Općine Novi Golubovec za 2020. godinu.
  2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Novi Golubovec za 2020. godinu.
  3. Plan nabave dugotrajne imovine za 2020 do 2022. godine.
  4. Plan razvojnih programa za 2020.-2022. godinu.