Za sva pitanja, prijedloge, sugestije i suradnju stoji na raspolaganju: načelnik, zamjenik načelnika i Jedinstveni upravni odjel. Pozivamo sve predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01. prosinca. 2020. godine do 12,00 sati dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca za javno savjetovanje na mail: opcina-novi-golubovec@kr.t-com.hr  putem pošte na adresu Općine Novi Golubovec, ili osobno.