Proizvodi tvrtke Schiedel Proizvodnja dimnjaka uvijek će se odlikovati suvremenim rješenjima, visokom i stabilnom kvalitetom, estetikom, pouzdanošću i trajnošću. Dimnjaci koje proizvodimo moraju biti standard prema kojem se uspoređuju i ocjenjuju ostali dimnjaci.

Sirovine koje tvrtka Schiedel koristi za izradu proizvoda uvijek će biti prirodnog porijekla i osiguravat će ekološku prihvatljivost proizvoda tijekom cijelog njegovog životnog ciklusa. Svaku usvojenu novu generaciju proizvoda karakterizirat će veća energetska ili materijalna učinkovitost. Kod promjena proizvodne tehnologije uvijek ćemo voditi brigu o utjecaju na okoliš i primjenjivati najstrože mjere zaštite okoliša, težeći da budemo i iznad njihove razine.

Svakom našem kupcu preporučit ćemo, proizvesti i isporučiti proizvod kojim će biti trajno zadovoljan, dajući mu dugoročno jamstvo na funkcionalnost. Pritom ćemo promicati proizvode s povoljnijim ukupnim utjecajem na okoliš.

Težit ćemo da naši dobavljači budu ponosni što u Schiedelu imaju pouzdanog i stabilnog poslovnog partnera i suradnika.


Sustavno usklađujemo svoje opće djelovanje, a posebice djelovanje na okoliš, sa zakonima i provedbenim propisima i potičemo njihovu primjenu kod dobavljača, kupaca i korisnika proizvoda. Redovitim razmatranjem okolišnih aspekata svojih procesa, aktivnosti i proizvoda prepoznavat ćemo vlastite značajne utjecaje na okoliš, sukladno njima postavljati si ostvarive ciljeve i organizirano ih realizirati u svrhu trajnog poboljšanja.

Osiguravat ćemo zbrinjavanje otpada na optimalan način i osmišljavati mogućnosti njegove korisne uporabe.

Našim zaposlenicima osiguravat ćemo najbolje uvjete za siguran rad, mogućnost stalnog stručnog i osobnog usavršavanja i napredovanja te primjeren životni standard.