26.12.2021

Proračun općine Novi Golubovec za 2022. godinu

Pročitajte više

26.12.2021

I. izmjena Proračuna općine Novi Golubovec za 2021. godinu

Pročitajte više

23.12.2021

Božićna čestitka - općine Novi Golubovec

Pročitajte više

15.12.2021

NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Novi Golubovec

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Novi Golubovec Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada…

Pročitajte više

30.11.2021

Prijedlog Proračuna Općine Novi Golubovec za 2022. god

Pročitajte više