13.11.2020

Savjetovanje sa javnošću - Vodič za građane i Nacrt proračuna općine Novi Golubovec za 2021. godinu

Za sva pitanja, prijedloge, sugestije i suradnju stoji na raspolaganju: načelnik, zamjenik načelnika i Jedinstveni upravni odjel. Pozivamo sve predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01.…

Pročitajte više

06.10.2020

O D L U K A o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2020./2021.

O D L U K U o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2020./2021.   Članak 1.            …

Pročitajte više

06.10.2020

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2020/2021.

Općina Novi Golubovec raspisuje:   NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. RASPISUJE SE: I.   stipendija za učenike srednjih škola…

Pročitajte više

15.09.2020

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Novi Golubovec za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Novi Golubovec za 2020. godinu može se preuzeti na sljedećm linku:    polugodinji obraun prorauna 2020  

Pročitajte više

10.06.2020

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Opremanje i uređenje čuvaonice za djecu u Novom Golubovcu“.

Obavijest o produljenju roka dostave za nabavu: OPREMANJE I UREĐENJE ČUVAONICE ZA DJECU U OPĆINI NOVI GOLUBOVEC Novi rok za dostavu ponuda je 23. 06. 2020. godine do 15,00 sati. Obavijest…

Pročitajte više