27.12.2019

Proračun općine Novi Golubovec za 2020. godinu

Plan proračuna Općine Novi Golubovec za 2020. godinu. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Novi Golubovec za 2020. godinu. Plan nabave dugotrajne imovine za 2020 do 2022. godine. Plan razvojnih…

Pročitajte više

27.12.2019

I. izmjena Proračuna općine Novi Golubovec za 2019. godinu

Odluka o I. izmjeni proračuna Općine Novi Golubovec za razdoblje od  01.01.2019 do 31.12.2019 Plan razvojnih programa za razdoblje od 2019. do 2021. - I. izmjena. Plan nabave dugotrajne imovine…

Pročitajte više

12.12.2019

Obavijest o provođenju javne rasprave

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA         gradnju i zaštitu okoliša   KLASA: 351-01/19-01/151 URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 Krapina, 10. prosinca 2019.    Na…

Pročitajte više

06.11.2019

ANKETA - IZMJENA LRS LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "ZELENI BREGI"

Pročitajte više

06.11.2019

UPITNIK O STANJU CIVILNOG DRUŠTVA U KZŽ 2019.

Pročitajte više