Proračun Općine Novi Golubovec za 2021. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Novi Golubovec za 2021. godinu

Plan razvojnih programa za 2021.-2023. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Novi Golubovec u 2021. godini

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Novi Golubovec

 

http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2020_53