RIJEČ NAČELNIKA

Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu I. (ciljanih) izmjena i dopuna PPUO Novi Golubovec

Objavu pročitajte ovdje

Prijedlog I. (ciljanih) izmjena i dopuna PPUO Novi Golubovec

0.NG_Naslovnica.pdf
1.NG-Odredbe-ciljane.pdf
2.NG-Obrazlozenje.pdf
K.1B_NG_namjena.pdf
K.2B_ NG_elektro.pdf
K.2G_NG_otpad.pdf
K.3A_NG_uvjeti korištenja.pdf
K.4.1_NG_g.p.Očura.pdf
K.4_NG_građ.pod.pdf
NG-Sazetak za javnost.pdf

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPCINE NOVI GOLUBOVEC ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br. 22/2007)

Odluku pročitajte ovdje

Vaš načelnik, Boris Tušek

NASUMIČNO IZ GALERIJE

Božični koncert u Golubovcu 2005-te godine

Vremenska prognoza danas

Vremenska prognoza sutra

PRIJAVA