POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - WIFI4EU

WIFI4EU POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Broj dokumenata (2)

Pregled

Godišnji obračun proračuna za 2018. godinu

Broj dokumenata (3)

Pregled

Sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove za školsku godinu 2018/2019

Broj dokumenata (3)

Pregled

Financijski izvještaj za 2018. godinu i obvezne bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu

Broj dokumenata (2)

Pregled

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2019. godinu iz proračuna Općine Novi Golubovec

Broj dokumenata (12)

Pregled