Proračun općine Novi Golubovec za 2020. godinu

Broj dokumenata (2)

Pregled

I. Izmjena Proračuna općine Novi Golubovec za 2019. Godinu

Broj dokumenata (2)

Pregled

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Sipina-Hum“, Općina Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija

Broj dokumenata (3)

Pregled

ANKETA - IZMJENA LRS LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "ZELENI BREGI"

Broj dokumenata (1)

Pregled

UPITNIK O STANJU CIVILNOG DRUŠTVA U KZŽ 2019.

Broj dokumenata (1)

Pregled