Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Broj dokumenata (1)

Pregled

Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu

Broj dokumenata (1)

Pregled

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Novi Golubovec

Broj dokumenata (1)

Pregled

odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Novi Golubovec

Broj dokumenata (1)

Pregled

Zeleni otoci

Broj dokumenata (1)

Pregled