Konačni rezultati Lokalnih izbora

Broj dokumenata (1)

Pregled

Godišnji obračun Proračuna Općine Novi Golubovec 2016. godine

Broj dokumenata (1)

Pregled

Registar Ugovora o bagatelnoj nabavi

Broj dokumenata (1)

Pregled

Registar Ugovora o Javnoj nabavi

Broj dokumenata (1)

Pregled

Strateški razvojni program Općine Novi Golubovec

Broj dokumenata (1)

Pregled