Godišnji obračun Proračuna općine Novi Golubovec za 2020. godinu sa popratnim planovima za 2020. godinu

Broj dokumenata (13)

Pregled

financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021 .

Broj dokumenata (2)

Pregled

Poziv za dostavu ponuda - Izvođenje radova na asfaltiranju

Broj dokumenata (2)

Pregled

Poziv za dostavu ponuda - Geodetska izmjera sportskog centra Šterc

Broj dokumenata (1)

Pregled

Poziv za dostavu ponuda za izradu oplate i armature za potporni zid

Broj dokumenata (1)

Pregled