Konačni rezultati lokalnih izbora 2021. godine

Broj dokumenata (2)

Pregled

Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Broj dokumenata (1)

Pregled

Godišnji obračun Proračuna općine Novi Golubovec za 2020. godinu sa popratnim planovima za 2020. godinu

Broj dokumenata (13)

Pregled

financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021 .

Broj dokumenata (2)

Pregled

Poziv za dostavu ponuda - Izvođenje radova na asfaltiranju

Broj dokumenata (2)

Pregled