Proračunski dokumenti

Dokumenti
Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu .docx 0.03MB
Izvršenje Proračuna za 2022. godinu .xlsx 0.05MB
I. Izmjene Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2022. godini .doc 0.07MB
I. Izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx 0.04MB
I. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx 0.04MB
I. izmjene Programa socijalne skrbi i pomoći građanima u 2022. godini .doc 0.1MB
I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini .docx 0.03MB
Odluka - I. Izmjene Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. .doc 0.07MB
I. Izmjene Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. .xlsx 0.04MB
Proračun u malom za građane za 2022. godinu .doc 2.73MB
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu .doc 0.07MB
Program građenja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx 0.04MB
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx 0.04MB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini .docx 0.03MB
Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2022. godini .doc 0.06MB
Program utroška sredstava za 2022. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru .docx 0.03MB
Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2022. godini .doc 0.07MB
Program socijalne skrbi i pomoći građanima u 2022. godini .doc 0.09MB
Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. .doc 0.07MB
Plan razvojnih programa od 2022. do 2024. godine .xlsx 0.02MB
Plan Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. - 2024. .xlsx 0.02MB